page-banner
Jwell ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 หน่วยรองประธานสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรพลาสติกจีน อุปกรณ์รีดพลาสติก เส้นใยเคมีปั่นครบชุดของผู้ผลิตอุปกรณ์

โรลเลอร์ซีรีส์